אינטנציונליות, שפה ומחשבה - התכתבות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מציג התכתבות בין המחברים אודות סוגיית האינטנציונליות - נסבותן של המחשבה והשפה על אובייקטים בעולם, ובמיוחד על אודות שאלת הקדימות של המחשבה על פני השפה או להיפך.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)311-291
عدد الصفحات21
دوريةעיון: רבעון פילוסופי
مستوى الصوت61
رقم الإصدارאוקטובר
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp
  • Consciousness
  • Intentionality (Philosophy)
  • Language and languages -- Philosophy
  • Thought and thinking
  • אינטנציונליות (פילוסופיה)
  • חשיבה
  • פילוסופיה ושפה
  • תודעה

قم بذكر هذا