אין לפלפל! עיתון "הצפירה" והמודרניזציה של השיח החברתי הפוליטי: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הטקסט - הפסוק הברייתא, ההלכה וכיוצא בהם הוא מקור הסמכות לדיונים שונים. הספר מציג את השינוי שחל בתפיסה זו בעת החדשה ומדגים מהלך שהתרחש בעיתון 'הצפירה' של התנגדות למעמדו של הטקסט כמקור סמכות ושל קריאה לחזור לתצפית בעובדות של הטבע. Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)420-425
عدد الصفحات6
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت77
رقم الإصدار3
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا