איכות חיי העבודה - לא רק בחסות סוציוטכנית

אביעד בר חיים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)107-118
عدد الصفحات12
دوريةביטחון סוציאלי
مستوى الصوت38
حالة النشرنُشِر - 1992

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا