איך להגיע ליעילות מרבית בלמידה שיתופית בוויקי?

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מחקר חדש של ד"ר אבנר כספי, חבר הסגל הבכיר באוניברסיטה הפתוחה, ושל מוסמכת האו"פ, אינה בלאו, בדק את השפעת השיתופיות על קבוצות לימוד המשתמשות בטכנולוגיית ויקי. המחקר שהוצג בכנס צ'ייס האחרון הוא אחד מארבעה שהציגה בלאו בכנס. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)30-32
عدد الصفحات3
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت50
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا