אחרית דבר

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מאמר סיכום לקובץ העוסק במקום שמילאה המוסיקה הגרמנית בהבניית הלאומיות הגרמנית. המאמרים בקובץ מציגים תמונה עשירה ומורכבת המצביעה על זיקה היסטורית בין מוסיקה לבין לאומיות גרמנית. אומנם, כל החוקרים מאוחדים בדעתם שבמהלך המאה ה-19 (וגם לאחר מכן) התקיים קשר הדוק בין מוסיקה לבין לאומיות בגרמניה, אולם טיבו של הקשר אינו חד משמעי. בראש ובראשונה דומה כי, יותר מששימשה המוסיקה גורם מחולל של תודעה לאומית, היא הייתה מכשיר, אמצעי, בידי הלאומיות המודרנית, הזקוקה לסמלים, למיתוסים, לסיפורים, לערוצים רבים ושונים כדי לקדם את מטרותיה.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفלהקשיב למוסיקה וללאומיות (קובץ בעריכת הנרי וסרמן ובנימין פרל)
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
الصفحات188-179
عدد الصفحات10
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789650614799
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا