'אור' כסרט פוליטי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

בעצם ההצגה הריאליסטית של הזנות כמעגל קסמים, ללא כל מחאה גלויה, מציע 'אור' לקרוא את מצבן של רותי ואור המבודדות מכל מעגל חברתי (כולל מעגלי נשים) כמקרה מבחן למדוכאים של מדינת ישראל הקפיטליסטית אשר הסירה אחריותה כלפי תושביה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)56-60
عدد الصفحات5
دوريةמפנה: במה לעניני חברה
مستوى الصوت46-47
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا