אורתודוכסיה בצל אמנציפאציה: [ראיון]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

על האורתודוקסיה היהודית בגרמניה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)4-6
عدد الصفحات3
دوريةיקינתון
مستوى الصوت269
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا