אורן סופר: "אין לפלפל! עיתון 'הצפירה' והמודרניזציה של השיח החברתי והפוליטי"

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article review

العنوان المترجم للمساهمةReview of: Oren Soffer, There Is No Place for Pilpul! : Hatzefira Journal and the Modernization of Sociopolitical Discourse
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)420-425
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت77
حالة النشرنُشِر - 2012

قم بذكر هذا