אוניברסיטה: מקורותיה האידיאיים והתגלמויותיה המגוונות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה בוחן את המקורות האידאיים שבסיס הדגמים המרכזיים של האוניברסיטה ואת התגלמויותיה המגוונות של האוניברסיטה במהלך מאות שנות היווצרותן של מערכות ההשכלה הגבוהה במקומות שונים בעולם. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)23-68
عدد الصفحات46
دوريةעיונים בחינוך:כתב עת לעיון ומחקר בחינוך
مستوى الصوتקץ האקדמיה בישראל?
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا