אומרים ישנה ארץ: [ביקורת ספרים]

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הספר עוסק בארבעה נושאים עיקריים, שעניינם תכנים ומתודולוגיה: הסתכלות במבט על; לימוד ההיסטוריה שמאחורי הגאוגרפיה; הלימוד הכוללני; תפקידה החשוב של ירושלים (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةYehoshua Ben Arieh. The Making of Eretz Israel in the Modern Era 1799-1949: A Historical Geographical Study: [Book Reviews]
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)104-107
عدد الصفحات4
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت148
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا