אהרן עפג'ין והעלייה מצפון תימן: דיון היסטוגרפי

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)88-103
عدد الصفحات16
دوريةפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
مستوى الصوت84
حالة النشرنُشِر - 2000

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا