יורם קלמן

פרופ'

1993 …2023

نتاج الأبحاث سنويًا

6 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات יורם קלמן والأفراد المذكورين أدناه.