יורם עשת

פרופ'

1973 …2023

نتاج الأبحاث سنويًا

6 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات יורם עשת والأفراد المذكورين أدناه.