יעל מונק

ד"ר

1989 …2022

نتاج الأبحاث سنويًا

إذا أجريت أي تغييرات في Pure، فستكون هذه التغييرات مرئية هنا قريبًا.

2 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات יעל מונק والأفراد المذكورين أدناه.