יעל מונק

ד"ר

1989 …2022

نتاج الأبحاث سنويًا

الشبكة

יהודה נאמן

  • Tel Aviv University

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

אורנה לביא-פלינט

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

איל סיון

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Judd Ne'Eman

  • Tel Aviv University

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

איתי חרל"פ

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

יעל קיים

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

דנה מסד

  • Tel Aviv University

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

ענת אבן

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Gal Hermoni

  • Open University of Israel
  • Open University
  • Tel Aviv University

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

מחמד בכרי

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

ליאת שטייר-לבני

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

סנדרה מאירי

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

סיגל יונה

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???