ורדה וסרמן

פרופ'

20002023

نتاج الأبحاث سنويًا

6 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات ורדה וסרמן والأفراد المذكورين أدناه.