רועי דור

פרופ'

20052024

نتاج الأبحاث سنويًا

5 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات רועי דור والأفراد المذكورين أدناه.