אורן ברכאן

ד"ר

20112023

نتاج الأبحاث سنويًا

5 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات אורן ברכאן والأفراد المذكورين أدناه.