עפר לוי

פרופ'

19992023

نتاج الأبحاث سنويًا

الشبكة

Stanford University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Open University of Israel

منظمة خارجية: أكاديميّ

Stanford University

منظمة خارجية: غير معروف

Université Paris Diderot

منظمة خارجية: غير معروف

University of Valencia

منظمة خارجية: أكاديميّ

Women in Science

منظمة خارجية: غير معروف

BARD-AAFC

منظمة خارجية: غير معروف

Tartu Observatory

منظمة خارجية: أكاديميّ

Cosmology Department

منظمة خارجية: غير معروف

Ashkelon Academic College

منظمة خارجية: أكاديميّ

Brunel University London

منظمة خارجية: أكاديميّ

Israeli Space Agency

منظمة خارجية: غير معروف

Yael Center

منظمة خارجية: غير معروف