נורית גרונאו

פרופ'

1997 …2023

نتاج الأبحاث سنويًا

6 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات נורית גרונאו والأفراد المذكورين أدناه.