נורית גרונאו

פרופ'

1997 …2023

نتاج الأبحاث سنويًا

الشبكة

Israel Science Foundation

منظمة خارجية: غير معروف

Open University of Israel

منظمة خارجية: أكاديميّ

Harvard University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Reichman University

منظمة خارجية: أكاديميّ

European Research Council

منظمة خارجية: غير معروف

British Academy

منظمة خارجية: غير معروف

Saarland University

منظمة خارجية: أكاديميّ

University of Haifa

منظمة خارجية: أكاديميّ

Royal Society

منظمة خارجية: غير معروف

Maastricht University

منظمة خارجية: أكاديميّ

University of Liege

منظمة خارجية: أكاديميّ

Fonds Léon Fredericq

منظمة خارجية: غير معروف

G.I.F.

منظمة خارجية: غير معروف

FP7/2007

منظمة خارجية: غير معروف

Tel Aviv University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Mimi Shwartz

منظمة خارجية: غير معروف

SAO-FRA

منظمة خارجية: غير معروف

Nurit Gronau

منظمة خارجية: غير معروف

Shunit Cohen

منظمة خارجية: غير معروف

Columbia University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Ruppin Academic Center

منظمة خارجية: أكاديميّ

Israel Police

منظمة خارجية: حكوميّ