נוגה אפרתי

ד"ר

19992023

نتاج الأبحاث سنويًا

6 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات נוגה אפרתי والأفراد المذكورين أدناه.