ניצה גרי

פרופ'

19962021

نتاج الأبحاث سنويًا

الشبكة

Bar-Ilan University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Tel Aviv University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Drexel University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Central State University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Reichman University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Oil Refineries Ltd, Israel

منظمة خارجية: غير معروف

University of Haifa

منظمة خارجية: أكاديميّ