יצחק ברקוביץ

פרופ'

20102024

نتاج الأبحاث سنويًا

إذا أجريت أي تغييرات في Pure، فستكون هذه التغييرات مرئية هنا قريبًا.

6 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات יצחק ברקוביץ والأفراد المذكورين أدناه.