ענבל עופר

פרופ'

20032024

نتاج الأبحاث سنويًا

5 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات ענבל עופר والأفراد المذكورين أدناه.