אפרת שוסט

ד"ר

20052024

نتاج الأبحاث سنويًا

الشبكة

Bar-Ilan University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Tel Aviv University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Wuhan University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Ono Academic College

منظمة خارجية: أكاديميّ

Israel Science Foundation

منظمة خارجية: غير معروف

Columbia University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Universiteit van Tilburg

منظمة خارجية: غير معروف