דרור פריד

ד"ר

20112024

نتاج الأبحاث سنويًا

6 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات דרור פריד والأفراد المذكورين أدناه.