דוד לורנץ

פרופ'

1993 …2023

نتاج الأبحاث سنويًا

5 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات דוד לורנץ والأفراد المذكورين أدناه.