דניאל שפרוך אלפרט

ד"ר

20072024

نتاج الأبحاث سنويًا

الشبكة

Purdue University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Howard University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Tel Aviv University

منظمة خارجية: أكاديميّ

Israel Science Foundation

منظمة خارجية: غير معروف

Freydoon Shahidi

منظمة خارجية: غير معروف

Alexander Burstein

منظمة خارجية: غير معروف

Simons Foundation

منظمة خارجية: أكاديميّ

Bar-Ilan University

منظمة خارجية: أكاديميّ