דנה קפלן

ד"ר

19992023

نتاج الأبحاث سنويًا

4 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات דנה קפלן والأفراد المذكورين أدناه.