אבריאל בר-לבב

פרופ'

  • إسرائيل

1993 …2024

نتاج الأبحاث سنويًا

6 ملفات شخصية مماثلة

يعتمد التشابه على المفاهيم المتداخلة في بصمات אבריאל בר-לבב والأفراد المذكورين أدناه.