אלונה וזאן

ד"ר

20102023

نتاج الأبحاث سنويًا

إذا أجريت أي تغييرات في Pure، فستكون هذه التغييرات مرئية هنا قريبًا.
التصفية
نسخة اولية

نتائج البحث

  • 2021

    Ariel: Enabling planetary science across light-years

    Tinetti, G., Eccleston, P., Haswell, C., Lagage, P-O., Leconte, J., Lüftinger, T., Micela, G., Min, M., Pilbratt, G., Puig, L., Swain, M., Testi, L., Turrini, D., Vandenbussche, B., Rosa Zapatero Osorio, M., Aret, A., Beaulieu, J-P., Buchhave, L., Ferus, M., Griffin, M., و298 الآخرينGuedel, M., Hartogh, P., Machado, P., Malaguti, G., Pallé, E., Rataj, M., Ray, T., Ribas, I., Szabó, R., Tan, J., Werner, S., Ratti, F., Scharmberg, C., Salvignol, J-C., Boudin, N., Halain, J-P., Haag, M., Crouzet, P-E., Kohley, R., Symonds, K., Renk, F., Caldwell, A., Abreu, M., Alonso, G., Amiaux, J., Berthé, M., Bishop, G., Bowles, N., Carmona, M., Coffey, D., Colomé, J., Crook, M., Désjonqueres, L., Diaz, J. J., Drummond, R., Focardi, M., Gómez, J. M., Holmes, W., Krijger, M., Kovacs, Z., Hunt, T., Machado, R., Morgante, G., Ollivier, M., Ottensamer, R., Pace, E., Pagano, T., Pascale, E., Pearson, C., Møller Pedersen, S., Pniel, M., Roose, S., Savini, G., Stamper, R., Szirovicza, P., Szoke, J., Tosh, I., Vilardell, F., Barstow, J., Borsato, L., Casewell, S., Changeat, Q., Charnay, B., Civiš, S., Coudé du Foresto, V., Coustenis, A., Cowan, N., Danielski, C., Demangeon, O., Drossart, P., Edwards, B. N., Gilli, G., Encrenaz, T., Kiss, C., Kokori, A., Ikoma, M., Morales, J. C., Mendonça, J., Moneti, A., Mugnai, L., Garcia Muñoz, A., Helled, R., Kama, M., Miguel, Y., Nikolaou, N., Pagano, I., Panic, O., Rengel, M., Rickman, H., Rocchetto, M., Sarkar, S., Selsis, F., Tennyson, J., Tsiaras, A., Venot, O., Vida, K., Waldmann, I. P., Yurchenko, S., Szabó, G., Zellem, R., Al-Refaie, A., Perez Alvarez, J., Anisman, L., Arhancet, A., Ateca, J., Baeyens, R., Barnes, J. R., Bell, T., Benatti, S., Biazzo, K., Błecka, M., Bonomo, A. S., Bosch, J., Bossini, D., Bourgalais, J., Brienza, D., Brucalassi, A., Bruno, G., Caines, H., Calcutt, S., Campante, T., Canestrari, R., Cann, N., Casali, G., Casas, A., Cassone, G., Cara, C., Carmona, M., Carone, L., Carrasco, N., Changeat, Q., Chioetto, P., Cortecchia, F., Czupalla, M., Chubb, K. L., Ciaravella, A., Claret, A., Claudi, R., Codella, C., Garcia Comas, M., Cracchiolo, G., Cubillos, P., Da Peppo, V., Decin, L., Dejabrun, C., Delgado-Mena, E., Di Giorgio, A., Diolaiti, E., Dorn, C., Doublier, V., Doumayrou, E., Dransfield, G., Dumaye, L., Dunford, E., Jimenez Escobar, A., Van Eylen, V., Farina, M., Fedele, D., Fernández, A., Fleury, B., Fonte, S., Fontignie, J., Fossati, L., Funke, B., Galy, C., Garai, Z., Garcia, A., Garcia-Rigo, A., Garufi, A., Germano Sacco, G., Giacobbe, P., Gómez, A., Gonzalez, A., Gonzalez-Galindo, F., Grassi, D., Griffith, C., Guarcello, M. G., Goujon, A., Gressier, A., Grzegorczyk, A., Guillot, T., Guilluy, G., Hargrave, P., Hellin, M-L., Herrero, E., Hills, M., Horeau, B., Ito, Y., Jessen, N. C., Kabath, P., Kálmán, S., Kawashima, Y., Kimura, T., Knižek, A., Kreidberg, L., Kruid, R., Kruijssen, D. J. M., Kubelik, P., Lara, L., Lebonnois, S., Lee, D., Lefevre, M., Lichtenberg, T., Locci, D., Lombini, M., Sanchez Lopez, A., Lorenzani, A., MacDonald, R., Magrini, L., Maldonado, J., Marcq, E., Migliorini, A., Modirrousta-Galian, D., Molaverdikhani, K., Molinari, S., Mollière, P., Moreau, V., Morello, G., Morinaud, G., Morvan, M., Moses, J. I., Mouzali, S., Nakhjiri, N., Naponiello, L., Narita, N., Nascimbeni, V., Nikolaou, A., Noce, V., Oliva, F., Palladino, P., Papageorgiou, A., Parmentier, V., Peres, G., Pérez, J., Perez-Hoyos, S., Perger, M., Cecchi Pestellini, C., Petralia, A., Philippon, A., Piccialli, A., Pignatari, M., Piotto, G., Podio, L., Polenta, G., Preti, G., Pribulla, T., Lopez Puertas, M., Rainer, M., Reess, J-M., Rimmer, P., Robert, S., Rosich, A., Rossi, L., Rust, D., Saleh, A., Sanna, N., Schisano, E., Schreiber, L., Schwartz, V., Scippa, A., Seli, B., Shibata, S., Simpson, C., Shorttle, O., Skaf, N., Skup, K., Sobiecki, M., Sousa, S., Sozzetti, A., Šponer, J., Steiger, L., Tanga, P., Tackley, P., Taylor, J., Tecza, M., Terenzi, L., Tremblin, P., Tozzi, A., Triaud, A., Trompet, L., Tsai, S-M., Tsantaki, M., Valencia, D., Carine Vandaele, A., Van der Swaelmen, M., Vardan, A., Vasisht, G., Vazan, A., Del Vecchio, C., Waltham, D., Wawer, P., Widemann, T., Wolkenberg, P., Hou Yip, G., Yung, Y., Zilinskas, M., Zingales, T. & Zuppella, P., 1 أبريل 2021, صفحة arXiv:2104.04824, (arXiv e-prints).

    نتاج البحث: ورقة عمل / طبعة اوليةنسخة اولية