לשכת משנה לנשיא/ה לעניינים אקדמיים

  • الهاتف97297782201
  • !!Postal address

    إسرائيل

بصمة

أدرس بدقة الموضوعات البحثية التي تكون לשכת משנה לנשיא/ה לעניינים אקדמיים نشطة فيها. تأتي تسميات الموضوعات هذه من أعمال أعضاء هذه المنظمة. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Arts & Humanities