הנהלת האו"פ - נשיא/ה

  • !!Postal address

    إسرائيل

بصمة

أدرس بدقة الموضوعات البحثية التي تكون הנהלת האו"פ - נשיא/ה نشطة فيها. تأتي تسميات الموضوعات هذه من أعمال أعضاء هذه المنظمة. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Keyphrases

Social Sciences