המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

  • !!Postal address

    إسرائيل

بصمة

أدرس بدقة الموضوعات البحثية التي تكون המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת نشطة فيها. تأتي تسميات الموضوعات هذه من أعمال أعضاء هذه المنظمة. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Arts & Humanities