המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

  • الهاتف97297781219
  • البريد الإلكترونيcs@openu.ac.il
  • !!Postal address

    إسرائيل

بصمة

أدرس بدقة الموضوعات البحثية التي تكون המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב نشطة فيها. تأتي تسميات الموضوعات هذه من أعمال أعضاء هذه المنظمة. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics

Engineering & Materials Science